Author Archives: Anna Lundmark

“Keep Mwanga Green” – filmen om GME och Arvidsjaur kommuns spännande bioenergiprojekt i Tanzania


bo in tanzania

Under våren 2012 startade Mkombozi Biofuel Factory, ett samarbete mellan Mwanga kommunArvidsjaurs kommun och Glommers Miljöenergi! Arbetet med fabriken startade sommaren och hösten 2011 – klicka på rubriken för att se filmen och läsa mer om projektet.

Film av: Bodil Lundmark
Musik av: Yanini Malumbano and Glesbygd’n
Film finansierad av: Vattenfall och Glommers Miljöenergi AB

Mkombozi Biofuel Factory Kilimanjaro

Mkombozi Biofuel Factory Kilimanjaro

Mkombozi Biofuel Factory. Denna småskaliga fabrik (60 kg/h) i Mwanga District, Tanzania, producerar briketter av olika grässorter och levererar till en närliggande skola, Kileo School, som använder gräsbriketterna som bränsle till matlagning. Glommers Miljöenergi AB, Mwanga District Council och Kileo School arbetar tillsammans med att ta fram en kamin för matlagning i vilka man kan använda
50-100% gräsbriketter.

production
Produktion vid Mkombozi Biofuel Factory

BIOMASSER gräsbriketteringsteknik produceras av det polska företaget Asket och har en produktionskapacitet på 60-1000 kg/h. För teknisk information om deras produkter besök deras hemsida: asket.pl


PROJEKTSAMMANFATTNING:
Problembeskrivning

Trots enorma mängder solenergi och tidvis mycket goda förutsättningar för vindkraft är energifrågan och distribution av energi ett mycket stort hinder i utvecklingen av Tanzania och Mwanga District. Förutom tekniska hinder och problem medför energibristen en skövling av fastbränsle och en stöld av skog vilket oftast kolas och säljs till små pengar i större tätorter. Dessutom sker ingen återbeskogning vilket ger stora erosionsskador mm på naturen.

GME Stove

Zuberi Athumani Bumbila - Ordförande i Mkombozi Group, arbetar med brikettkaminen

Mål
Projektet vill med utgångspunkt i befintliga och lokala förutsättningar implementera synsätt, teknik och entreprenörskap till lokala företagare eller kollektiv för att brikettera befintliga växtfibrer.

Förväntat resultat
Vidareutvecklat företag eller kollektiv som genom projektet anpassat sin verksamhet till brikettering av växtfibrer i småskalig omfattning som ett gott exempel för Mwanga District och Kilimanjaro Region. Långsiktiga mål är att utveckla en ny näring.

Fältutvärdering av eldning med rörflen – Goda resultat i Hjo!


susanne hjo
Susanne Paulrud, SP and Dan Skavhellen, Hjo Värmeteknik, studerar mätresultaten vid testeldningar med rörflen
Foto: Marit Sjöqvist/Hjo tidning

“Försöken gjordes av SP under mars 2012 hos Hjo Värmeteknik som eldade rörflensbriketter från Glommers Miljöenergi och Låttra Gård i över en månad i en liten panna på 32 kW. – Det fungerade mycket bra och de hade inga driftstopp. Vi mätte bra värden på emissioner under de två dagar som vi gjorde mätserier och tog ut stoftprov.

Sedan fortsatte Hjo Värmeteknik att elda ytterligare två veckor utan några driftstopp eller problem med beläggningar”, berättar Susanne Paulrud för tidningen Bioenergi.
Läs hela artikeln Fältutvärdering av eldning med rörflen – Goda resultat i Hjo!
Tidningen Bioenergi 3/2012