Kunskapsbanken – Rapporter

Här söker du bland våra rapporter.

Kommentarer inaktiverade.

Abstract: Combustion Properties of Aspen Umeå University 2007
Aspen Combustion properties presentation at World Bioenergy Umeå Uni, Luleå Uni & GME 2008
Brikettering av rörflen med kolvpress Projekt Bioenergigårdar, Håkan Örberg, SLU
Förbränningsegenskaper asppellets Umeå Universitet/GME 2007, ETPC Report 07-01
Förstudie Aska slam 2000-2001 Förstudie för gödselmedel framställt genom samgranulering av aska och slam, med stöd av NUTEK
Förutsättningar för användning av rörflensbriketter och hackad rörflen i mindre värmecentraler SP Rapport 2010:60
Handbok i Rörflensodling GME 2008
Inventering av Norrbottens trädbränsletillgångar GME och Skogsstyrelsen 2008
Jord av avfall Hans Renfors 2003
LRF Skrivelse energigräs Norrlandsgruppen 2003
Mögelsporanalys rörflen april 2012 GME 2012
Project sheet: Inventory and analysis of commercial use of white hardwood Norut Teknologi/GME 2007
Project sheet: Lifecycle based bioenergy for cold climate Norut Teknologi/GME 2007
Rapport Rörflen 2008 Sammanfattning av GMEs rörflensprojekt 1996 - 2008
Slutrapport: KAB - Kretsloppsanpassad bioenergi GME 1999
Slutrapport: Kretsloppsbaserad bioenergi i kallt klimat GME 2008
Slutrapport: Projekt Aska, slam, avfall GME 2003
Slutrapport: Projekt Bioenergi Nord GME 2003
Slutrapport: Projekt Kartläggning och analys av vit biolövmassa GME 2007
Slutrapport: Projekt Rörflen GME 2000
Småskalig förbränning av rörflen - inventering och värdering av tillgänglig teknik SP rapport 2011:06 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Gustavsson & Paulrud
Svebio yttrande till jordbruksdepartementet Svebio 2007
Värmeproduktion Rörflensbriketter GME 2011