Kunskapsbanken – Visa alla

Här finns allt material på bioenerginord.com samlat. För att avgränsa din sökning, klicka på rapporter, broschyrer eller filmer i vänstermenyn eller välj Sök och skriv in det du är intresserad av.

Kommentarer inaktiverade.

Abstract: Combustion Properties of Aspen Umeå University 2007
Anläggning av rörflensodling Film av Leif Björk
Aspen Combustion properties presentation at World Bioenergy Umeå Uni, Luleå Uni & GME 2008
Biomassa till grönt drivmedel - Svd 20 juli 2011
Brikettering av rörflen med kolvpress Projekt Bioenergigårdar, Håkan Örberg, SLU
Energigräs - en kunskapssammanställning, Jordbruksverket 2012
Fältutvärdering av eldning med rörflen - Goda resultat i Hjo! Tidningen Bioenergi 3/2012
Förbränningsegenskaper asppellets Umeå Universitet/GME 2007, ETPC Report 07-01
Förstudie Aska slam 2000-2001 Förstudie för gödselmedel framställt genom samgranulering av aska och slam, med stöd av NUTEK
Förutsättningar för användning av rörflensbriketter och hackad rörflen i mindre värmecentraler SP Rapport 2010:60
Handbok i Rörflensodling GME 2008
Inventering av Norrbottens trädbränsletillgångar GME och Skogsstyrelsen 2008
Jord av avfall Hans Renfors 2003
Kretsloppsanpassad bioenergi skapar arbetstillfällen i Glommersträsk, RASLRES.eu 2012
LRF Skrivelse energigräs Norrlandsgruppen 2003
Mögelsporanalys rörflen april 2012 GME 2012
Nya affärsmöjligheter med energigräset Rörflen Informationsfolder 2012
Project sheet: Inventory and analysis of commercial use of white hardwood Norut Teknologi/GME 2007
Project sheet: Lifecycle based bioenergy for cold climate Norut Teknologi/GME 2007
Projektfolder Jordbruksverket GME oktober 2010
Rapport Rörflen 2008 Sammanfattning av GMEs rörflensprojekt 1996 - 2008
Rörflen - en del av den gröna omställningen, Norrbruk 4 2011
Rörflen som djurströ - Infofolder 2012 Hushållningssällskapet, Maskinringen, GME 2012
Slutrapport: KAB - Kretsloppsanpassad bioenergi GME 1999
Slutrapport: Kretsloppsbaserad bioenergi i kallt klimat GME 2008
Slutrapport: Projekt Aska, slam, avfall GME 2003
Slutrapport: Projekt Bioenergi Nord GME 2003
Slutrapport: Projekt Kartläggning och analys av vit biolövmassa GME 2007
Slutrapport: Projekt Rörflen GME 2000
Småskalig förbränning av rörflen - inventering och värdering av tillgänglig teknik SP rapport 2011:06 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Gustavsson & Paulrud
Svebio yttrande till jordbruksdepartementet Svebio 2007
Upprustning av nedlagda myrodlingar Film av Leif Björk
Värmeproduktion Rörflensbriketter GME 2011