Knowledge Bank – Show all

Here we have collected all published material on bioenerginord.com. If you want to narrow down your search, choose reports, brochures or video  in the left hand side menu or or use the Search engine to specify what you are looking for.
NB: Most documents are in Swedish

Comments are closed.

Abstract: Combustion Properties of Aspen Umeå University 2007
Anläggning av rörflensodling Film av Leif Björk
Aspen Combustion properties presentation at World Bioenergy Umeå Uni, Luleå Uni & GME 2008
Biomassa till grönt drivmedel - Svd 20 juli 2011
Brikettering av rörflen med kolvpress Projekt Bioenergigårdar, Håkan Örberg, SLU
Energigräs - en kunskapssammanställning, Jordbruksverket 2012
Fältutvärdering av eldning med rörflen - Goda resultat i Hjo! Tidningen Bioenergi 3/2012
Förbränningsegenskaper asppellets Umeå Universitet/GME 2007, ETPC Report 07-01
Förstudie Aska slam 2000-2001 Förstudie för gödselmedel framställt genom samgranulering av aska och slam, med stöd av NUTEK
Förutsättningar för användning av rörflensbriketter och hackad rörflen i mindre värmecentraler SP Rapport 2010:60
Handbok i Rörflensodling GME 2008
Inventering av Norrbottens trädbränsletillgångar GME och Skogsstyrelsen 2008
Jord av avfall Hans Renfors 2003
Kretsloppsanpassad bioenergi skapar arbetstillfällen i Glommersträsk, RASLRES.eu 2012
LRF Skrivelse energigräs Norrlandsgruppen 2003
Mögelsporanalys rörflen april 2012 GME 2012
Nya affärsmöjligheter med energigräset Rörflen Informationsfolder 2012
Project sheet: Inventory and analysis of commercial use of white hardwood Norut Teknologi/GME 2007
Project sheet: Lifecycle based bioenergy for cold climate Norut Teknologi/GME 2007
Projektfolder Jordbruksverket GME oktober 2010
Rapport Rörflen 2008 Sammanfattning av GMEs rörflensprojekt 1996 - 2008
Rörflen - en del av den gröna omställningen, Norrbruk 4 2011
Rörflen som djurströ - Infofolder 2012 Hushållningssällskapet, Maskinringen, GME 2012
Slutrapport: KAB - Kretsloppsanpassad bioenergi GME 1999
Slutrapport: Kretsloppsbaserad bioenergi i kallt klimat GME 2008
Slutrapport: Projekt Aska, slam, avfall GME 2003
Slutrapport: Projekt Bioenergi Nord GME 2003
Slutrapport: Projekt Kartläggning och analys av vit biolövmassa GME 2007
Slutrapport: Projekt Rörflen GME 2000
Småskalig förbränning av rörflen - inventering och värdering av tillgänglig teknik SP rapport 2011:06 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Gustavsson & Paulrud
Svebio yttrande till jordbruksdepartementet Svebio 2007
Upprustning av nedlagda myrodlingar Film av Leif Björk
Värmeproduktion Rörflensbriketter GME 2011