Projekt

Under våren 2010 har Glommers Miljöenergi AB startat ett projekt för att demonstrera rörflen från odling till färdig värme: Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem

Rörflensbriketter tillverkade med Askets teknik

Vi arbetar med hela produktionskedjan och söker hållbara kalkyler för rörflen som energiråvara:

Projektets långsiktiga mål är att skapa lönsamhet för energigräset rörflen så att den småskaliga biobränsleproduktionen kan växa och outnyttjade odlingsmarker kan bli produktiva.

I ett vidare perspektiv ska projektet bidra till att skapa nya arbetstillfällen, bevara odlingslandskapet i skogslandet, fasa ut fossil energi samt möjliggöra ett återförande av samhällets restprodukter som t.ex. aska till kretsloppet i form av gödselmedel.

Projektets huvudfinansiär är Jordbruksverket, Vattenfall-Inlandskraft medfinansiär.


Från 2010 driver Arvidsjaur kommun ett internationellt kunskapsöverföringsprojekt under ICLD med Mwanga kommun i Tanzania där Glommers Miljöenergi står som bioenergiexpert.

Problembeskrivning
Trots enorma mängder solenergi och tidvis mycket goda förutsättningar för vindkraft är energifrågan och distribution av energi ett mycket stort hinder i utvecklingen av Tanzania och Mwanga District. Förutom tekniska hinder och problem medför energibristen en skövling av fastbränsle och en stöld av skog vilket oftast kolas och säljs till små pengar i större tätorter. Dessutom sker ingen återbeskogning vilket ger stora erosionsskador mm på naturen.

Mål
Projektet vill med utgångspunkt i befintliga och lokala förutsättningar implementera synsätt, teknik och entreprenörskap till lokala företagare eller kollektiv för att brikettera befintliga växtfibrer.

Förväntat resultat
Vidareutvecklat företag eller kollektiv som genom projektet anpassat sin verksamhet till brikettering av växtfibrer i småskalig omfattning som ett gott exempel för Mwanga District och Kilimanjaro Region. Långsiktiga mål är att utveckla en ny näring.

AVSLUTADE PROJEKT
Klicka på Kunskapsbanken för rapporter, handböcker, projektslutrapporter och informationsfilmer.

Kommentarer inaktiverade.