Framtidsvision

Vårt mål är utveckla miljövänlig energiproduktion anpassad till naturens kretslopp.

Genom att använda bioenergi från våra åkrar och skogar kan vi hålla mängden koldioxid som är i omlopp konstant. Genom att återföra aska och, under kontrollerade former, kommunalt slam till odlingsmarken tar vi hand om restprodukterna av energiproduktionen och inkluderar samtidigt andra av vårt samhälles avfallsprodukter. Med denna metod kan vi bygga ett långsiktigt kretsloppssamhälle!

Kretsloppsbild_energigras

Kommentarer inaktiverade.